motsatsen till abbedissa   —   en svensk antonymordbok

abbedissa

Motsatsord till abbedissa :

  • abbot

I betydelsen (definition):

  • kvinnlig föreståndare för nunnekloster