Motsatsen till åta sig

åta sig (el. åtaga sig)

Motsatsord till åta sig:

  • avsäga sig

I betydelsen:

  • ta på sig

Copyright Göran Walter