motsatsen till a priori   —   en svensk antonymordbok

a priori

Motsatsord till a priori :

  • a posteriori

I betydelsen (definition):

  • på förhand