motsatsen till á la carte   —   en svensk antonymordbok

á la carte

Motsatsord till á la carte :

  • dagens rätt

I betydelsen (definition):

  • rätt som tillagas efter den fasta matsedeln