motsatsen till a battuta   —   en svensk antonymordbok

a battuta ( mus. )

Motsatsord till a battuta :

  • ad libitum

I betydelsen (definition):

  • i takt