motsatsen till a capella   —   en svensk antonymordbok

a capella ( mus. )

Motsatsord till a capella :

  • med musikackompanjemang

I betydelsen (definition):

  • med endast sångstämmor