Motsatsen till a capella

a capella (mus)

Motsatsord till a capella:

  • med musikackompanjemang

I betydelsen (definition):

  • med endast sångstämmor